BARC Nuclear Recycle Board
DODSAL, Mumbai KAPP 2 X 700 MW
FORBES MARSHALL, Pune
HARDUAGANJ, Kasimpur
J.K WHITE CEMENTS, Rajasthan
L & T Chennai KAPP 2 X 700MW
MCSC, Baharain
NRPSED, Tarapur
RCF, Mumbai
SAI SULPHONATES PVT.LTD
TSGENCO Kakatiya, Chelpur
TSGENCO Kothagudem, Paloncha
UPRVUNL Harduaganj, Kasimpur
UPRVUNL Harduaganj, Kasimpur
UPRVUNL Parichha, Jhansi
NNTPP, Neyveli
< <